Кластеризація як напрям ефективного управління туристичними дестинаціями регіону

Ruslan Petrovich Mudrak, Natalіya Іvanіvna Moіseeva

Анотація


Вступ. В складних умовах розвитку економіки України саме продумана активна кластерна політика на рівні регіонів є запорукою успіху таких форм співпраці. За сприятливих ринкових умов кластери розвиваються самостійно – самоорганізуються. Кластерна концепція розвитку регіональної економіки є основним орієнтиром для притягнення інновацій і основним механізмом розвитку інноваційної економіки. Кластерна модель регіонального розвитку активізує підприємницьку діяльність у сфері туризму, сприяє створенню нових робочих місць, зростанню доходів місцевого населення й наповненню бюджетів, покращенню якості туристичних продуктів тощо. Функціонування туристичних кластерів сприяє ширшому використанню інноваційних й інформаційно-комунікаційних технологій, підвищенню рівня кваліфікації й інтелектуального потенціалу кадрів, зайнятих у туристичній галузі.

Метою статті є висвітлення та обґрунтування питань створення кластерів як прогресивної моделі розвитку туристичної сфери регіону й інструменту ефективного управління туристичними дестинаціями.

Результати. Доведено, що кластерний підхід в економіці дозволяє максимально посилювати сильні сторони розвитку певної сфери в регіоні, в той же час максимально мінімізуючи стримуючі фактори розвитку. Здійснено моніторинг ключових проблем сучасного розвитку кластерних технологій в туристичній галузі. Проаналізовано можливості створення туристичного кластеру в Миколаївській області. Доведено, що запропонований туристичний кластер на території об’єднаної територіальної громади забезпечить розширення ринку збуту органічної продукції збутового кооперативу за рахунок не тільки внутрішнього, але й зовнішнього ринку. Переваги створення туристичного кластеру для обслуговування зони відпочинку полягають у зацікавленості місцевої влади та бізнесу до більш тісної співпраці.

Висновки. В статті висвітлено переваги та недоліки впровадження кластерної моделі для здійснення ефективного управління туристичними дестинаціями регіону. Охарактеризовано кластерну форму діяльності туристичних дестинацій в контексті розвитку регіональної економіки. Запропоновано сформувати туристичний кластер, який забезпечить розширення ринку туристичних послуг регіону.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)