Оцінка та управління витратами сільськогосподарського підприємства

Natalіya Sergіїvna Ruchins'ka, Olena Dmitrіvna Kucher

Анотація


Вступ. У статті розглянуто економічну сутність витрат на виробництво продукції сільськогосподарського підприємства. Витрати є важливим аспектом економічної стійкості, конкурентоспроможності та ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства. Це викликає необхідність підтримки оптимального рівня витрат, що є основною умовою виживання й розвитку сільськогосподарського підприємства. Управління витратами стає важливим інструментом досягнення підприємством високого економічного результату, що підтверджує численна кількість науково обґрунтованих концептуальних конструкцій, методів і моделей системи управління.

Метою статті є узагальнення теоретичних і методичних положень, розробка на їх основі практичних рекомендацій щодо формування раціональних витрат на виробництво продукції.

Результаті. Стратегічне управління дає змогу харчовим підприємствам швидко адаптуватися до змін кон’юнктури ринку й оперативно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Це завдання стає все більш важливим, оскільки в сучасних умовах та у зв’язку із членством України в СОТ, багато українських промислових підприємств зазнають труднощів у конкурентній боротьбі, що негативно позначається на ефективності їх виробничо-господарської діяльності й економічному стані в цілому.

Висновки. Проведено оцінку техніко-економічного стану підприємства СТОВ «Промінь». Проаналізовано витрати сільськогосподарського підприємства на виробництво продукції. Запропоновано економіко-математичну модель по оптимізації витрат на виробництво, мета якої полягає в максимізації виручки для досліджуваного підприємства при умові максимального використання побічної продукції, заміни мінеральних добрив органічними, не зменшивши обсяги виробництва і при максимальному використані ріллі й тваринницьких приміщень.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)