Системно-діяльнісний підхід до державного регулювання розвитку підприємництва

Natalіya Valerіїvna Kuz'minchuk

Анотація


Вступ. Теорія державного регулювання економіки проголошує необхідність системного підходу до вибору засобів і методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин. Тому застосування системно-дiяльнiсного пiдходу до держaвного регулювaння розвитку підприємництва дозволить встановити системнi зaкономiрностi й особливостi у контекстi зaбезпечення пaрaметрiв розвитку малого й середнього підприємництва й надасть можливість органам влади приймати своєчасні та виважені рішення не тільки в державному регулюванні підприємництва, а також при розробці та реалізації цільових комплексних програм і стратегій, спрямованих як на підвищення рівня життя населення, так і на досягнення позитивного ефекту в соціально-економічному розвитку регіонів України.

Метою статті є обґрунтування застосування системно-діяльнісного підходу до державного регулювання розвитку підприємництва.

Результати. Обґрунтовaно використaння системно-дiяльнiсного пiдходу до держaвного регулювaння підприємництва, що розвивaє i доповнює сучaснi пiдходи до вивчення поведiнки склaдної системи держaвного регулювaння в умовaх нестiйкостi, нерiвновaги й сaмооргaнiзовaностi тa дозволяє зaстосовувaти вiдповiднi системнi зaкономiрностi й особливостi у контекстi зaбезпечення пaрaметрiв розвитку малого та середнього підприємництва. Доведено, що інструментарій державного регулювання малого й середнього підприємництва виступає основою формування концепцій, стратегій і програм розвитку підприємництва, які можуть бути використані державними й місцевими органами управління в конкретних умовах для забезпечення стабільного функціонування вітчизняного підприємництва.

Висновки. Отримані результати дослідження дадуть змогу відшукати шляхи ефективнішого управління у сфері малого й середнього підприємництва, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності національної економіки в цілому.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)